La psicologia forense es pot definir com:

. especialitat de la psicologia

. ciència aplicada

. àrea de treball amb demanda social en augment

. investigació psicològica especialitzada

. disciplina recent amb evolució ràpida

 

El seus objectius són:

. aplicació dels coneixements psicològics a l´estudi de la conducta humana 

. valoració de les persones implicades en processos judicials

. ajuda a jutges, fiscals i advocats a prendre decisions en processos civils, laborals, penals…

. assessorar al sistema de justícia realitzant informes pericials 

 

Com es treballa:

. selecció i aplicació dels principals instruments d´avaluació en psicologia forense

. anàlisis dels resultats obtinguts

. identificació dels quadres psicopatològics més rellevants i la seva repercussió

. realització informe pericial 

. ratificació 

 

Pot treballar:

. en organismes públics i en la pràctica privada

. en diferents jurisdiccions (civil, penal, laboral, menors…)

. pel jutge, fiscal o de forma particular per una de les parts implicadesTraduce la web
× ¿Tens alguna consulta?