Al departament de Psicologia de l’Institut Pragma us acompanyem i assessorem per millorar el benestar emocional.

Els serveis que oferim són: 

PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL: avaluació, tractament i orientació en: 

 • Dèficit d’atenció TDA
 • Problemes d’aprenentatge
 • Dèficit d’autocontrol emocional
 •  Ansietat i tics
 •  Problemes afectius, adaptatius i d´eliminació
 • Alteració del son
 • Trastorns de conducta alimentaria
 • Dèficit en habilitats socials
 • Addicció a noves tecnologiesProblemes de relació, comunicació i dinàmica familiar
 • Neuropsicologia

 PSICOLOGIA ADULTS: avaluació, informació i tractament en:

 • Depressió i trastorns de l’estat d’ànim 
 • Ansietat i estrès 
 • Trastorns de la conducta alimentaria
 • Adicions
 • Dèficit habilitats socials 
 • Canvis en el  cicle vital 
 • Control d’impulsos
 • Trastorns de la personalitat
 • Problemes cognitius associats al envelliment
 • Neuropsicologia

PSICOLOGIA DE PARELLA I SEXUALITAT: avaluació, informació, tractament i seguiment


Traduce la web
× ¿Tens alguna consulta?