L’alumnat té diferents dificultats per aconseguir els resultats acadèmics desitjats. Aquestes poden estar o no, relacionades directament amb les pròpies capacitats cognitives o per altres factors que hi influeixen directament. És per això que a l’Institut Pragma tenim molt en compte les circumstàncies personals de l’estudiantat i els donem les eines necessàries en cada moment del seu aprenentatge perquè el seu rendiment sigui proporcional als resultats. 

Els oferim:

  • Entorn adequat per l’estudi.
  • Reforç en aquelles àrees que tingui més dificultats.
  • Millorar el rendiment acadèmic.
  • Organització de les tasques escolars.
  • Rutines d’estudi i hàbits de treball a casa.
  • Suport emocional, conductual i motivacional.
  • Coordinació amb la família i l’escola.

Com deia Benjamin Franklin,

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Traduce la web
× ¿Tens alguna consulta?