top of page

Pedagogia

Estimulació de la lectura i l'escriptura

Retard global del desenvolupament

Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA i TDAH)

Trastorn específic de l'aprenentatge: Dislèxia, Disgrafia, Discalcúlia

Suport educatiu

Reeducacions psicopedagògiques

És un tractament basat en l’estimulació de les nostres estrategies cognitives. Aquesta intervenció entrena les capacitats bàsiques necessàries per tal de optimitzar i millorar aquelles habilitats encarregades de l’aprenentatge. Aquest servei està orientat en infants i adolescents que presenten alguna dificultat concreta de l’aprenentatge vinculada o no a algún trastorn específic de l'aprenentatge o del neurodesenvolupament. 

Suport acadèmic

Des del reforç escolar es pretén donar un suport extraescolar en aquelles competències en què l’infant presenta dificultats en el moment d’assolir-les. Aquestes dificultats poden venir d’una falta d’organització, falta de tècniques d’estudi o incomprensió de la matèria.

bottom of page