top of page

Preguntes freqüents

A continuació trobaràs algunes de les preguntes que ens feu arribar habitualment.

 

Si no trobes les respostes que necessites, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 

Què faig si el meu fill/a no mostra interès en les tasques de l'escola?

Pot ser que hi hagi algunes dificultats cognitives que facin que el nen/a desconnecti o es desinteressi per tot el que té a veure amb l'aprenentatge. També pot ser que hi hagi algun tipus de bloqueig emocional que no li permeti avançar amb el seu procés o, senzillament, no li agrada l'escola, que també és una resposta molt recurrent en els nens i nenes.

Quin professional pot fer una avaluació diagnòstica?

Depèn de la tipologia d’exploració que es vulgui realitzar, però generalment les avaluacions diagnòstiques es realitzen a través de l’aplicació de tests que generen uns resultats que poden ser interpretats per tot el conjunt de professionals, per tant, aquests processos els poden fer tots aquells professionals que estiguin especialitzats en diagnòstics/exploracions (logopedes, psicòlegs/gues, pedagogs/gues, neuròlegs/gues i neuropediatres).

Quan m'he de plantejar realitzar una exploració? De quin tipus?

Exploració psicopedagògica: davant la sospita de dificultats en els aprenentatges o qualsevol necessitat educativa (lectoescriptura, atenció, capacitats intel.lectuals, etc.). La demanda pot ser de part de la família, de l'escola i/o d'altres professionals (psicòlegs, logopedes, pediatres, etc.).

Exploració psicològica: normalment ve proposada pel propi professional de la psicologia o altres persones de l'entorn del pacient (família, altres professionals, etc.).

Cada quant haig d'anar al psicòleg?

No hi ha una periodicitat predefinida per a tothom ja que depén de cada persona i del motiu de consulta. Es pacta entre el pacient i el terapeuta en funció de les necessitats i els recursos.

Si el meu fill/a està trist, es veurà reflectit en el seu rendiment acadèmic?

Evidentment, hi ha una relació molt estreta entre l’estat emocional del nen/a i el seu rendiment acadèmic. Si una persona adulta té problemes amb la parella, problemes econòmics o problemes de salut, el seu rendiment laboral disminuirà. Doncs en els infants, els quals també tenen problemes, passa el mateix però es traslladen en el seu rendiment a l’escola. Així doncs, el que recomanem des del centre, és derivar a l’infant al servei de psicologia per poder abordar les problemàtiques.

Quina és la diferència entre reeducació i reforç escolar?

Des de la reeducació es treballen les habilitats cognitives que contribueixen al procés d’aprenentatges dels nens i nenes i adults, mentre que el reforç és un suport educatiu de les competències que es treballen des de l’escola. Per tant, depenent de les necessitats i els objectius a treballar, s’haurà d’escollir entre un servei o l’altre.

bottom of page